Tel: +386 (0)40 698 699

Dobro je vedeti

Ko smo soočeni s hitro in nepričakovano smrtjo ljubljene osebe, se vprašamo, kaj je potrebno storiti, da bo pokojni pospremljen z dostojanstvom in častjo. V primeru smrti je najprej treba obvestiti pristojno zdravniško službo, ki opravi pregled pokojne osebe.

Mrliški pregled se mora opraviti v 12 urah v strnjenem naselju in v 24 urah v nestrjenem naselju, zdravniki pa se trudijo to opraviti že prej (v 6 do 8 urah). Zdravnik napiše poročilo o vzroku smrti.

Po izdaji potrdila o opravljenem mrliškem pregledu se obrnite na naše podjetje. Svetovali vam bomo glede vrste pogreba, pogrebne opreme in ostalih nejasnostih.

Če se odločite za pogrebno podjetje Venec, izpolnite pooblastilo, s katerim podjetje pooblastite, da lahko v vašem imenu opravi vse upravne zadeve, tj. izpisek iz matične knjige umrlih in fizične zadeve v zvezi s prevozom ter pokopom umrle osebe.

Če se svojci odločijo za pokop umrle osebe v državah Evropske unije (EU) je treba urediti samo slovenski posmrtni potni list, v državah izven EU pa so poleg slovenskega posmrtnega potnega lista, potrebni tudi tuji posmrtni potni listi (odvisno od držav, skozi katere se prevoz opravi, ter od države, v kateri bo pogreb).

Ko priskrbimo vso potrebno dokumentacijo, pokojnika prevzamemo in ga odpeljemo do krematorija ali na patološki oddelek – če je odrejena obdukcija oziroma v vežico na željenem pokopališču.

Kateri dokumenti in katere stvari so potrebne pri dogovoru za pogreb, prevoz ali upepelitev:

- Osebni dokument umrle osebe (osebna izkaznica, potni list)
- Za prevoz v tujino je obvezen potni list (velja za države, ki niso članice Evropske unije)
- Potrdilo o pokopu žare (izda upravljavec pokopališča, kjer bo žara pokopana)
- Zdravniško potrdilo o vzroku smrti oziroma potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, kadar smrt nastopi na domu
- Slika (če želite osmrtnico ali obdelavo fotografije za žarni ali klasični pokop)
- Obleka
- Pooblastilo za pogrebne storitve
- Vloga za izplačilo posmrtnine
- Vloga za izplačilo pogrebnine
- Vloga za povračilo pogrebnine
- Vloga za pokop oz. raztros pepela .doc | .pdf