Tel: +386 (0)40 698 699

Pogrebne Storitve

Nudimo vam naslednje storitve:

 • Mednarodni prevozi do željenega mesta. Prevozi se vršijo za vse države bivše Jugoslavije in vse države Evropske unije
 • Prevoz pokojnika s kraja smrti v drug kraj Slovenije, v mrliško vežico, na kremacijo
 • Raztros pepela
 • Ureditev dokumentacije
 • Ureditev pokojnika
 • Kompletna pogrebna oprema
 • Dogovorimo dan, uro in kraj pogreba
 • Poskrbimo za organizacijo in izvedbo pogrebne svečanosti v katerikoli Občini
 • Poskrbimo za rezervacijo mrliške vežice
 • Na vašo željo vam sestavimo osmrtnico, zahvalo in jo objavimo v različnih medijih (Radio, časopisi,…)
 • Nudimo vam veliko izbiro žalnih aranžmajev (žarni venčki, ikebane, venci,…) ter brezplačno dostavo
 • Poskrbimo za pevce, trobentača
 • Kamnoseške storitve (novi spomenik, dodajanje napisov, popravljanje robnikov,...)